Reklamacja - wzory dokumentów

Załącznik 1 – Wzór reklamacji

Załącznik 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy


 

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR REKLAMACJI


 

……………………..………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………….………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………………………………………………

Adres wysyłki

………………………………………………………………

Adres e-mail

………………………………………………………………

Telefon

…………………………………………………………………………..

Nazwa sprzedawcy

…………………………………………………………………………..

Adres sprzedawcy

REKLAMACJA

 

W dniu ........................... nabyłem/am........................................................................nr zamówienia......................................, nr dokumentu sprzedaży…………………………………………………..

W okresie ..............................................................................................................stwierdziłem/am niezgodność

polegającą na................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176),

proszę o:

- wymianę na nowy*

- zwrot kosztów zakupu*

 

 

……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta

* wybór roszczenia należy do konsumenta. W przypadku zgłoszenia reklamacji konsument może wybrać albo roszczenie o zwrot kosztów zakupu albo roszczenie o wymianę rzeczy na nową.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Medcervin Sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław
kontakt@e-revitacell.pl

 

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.

2.

3.

 

 

-    Data odbioru:

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

-    Adres konsumenta(-ów)


……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

-    Data

 

* niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl