Reklamacja - wzory dokumentów

Załącznik 1 – Wzór reklamacji

Załącznik 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy


 

ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR REKLAMACJI


 

……………………..………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………….………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………………………………………………

Adres wysyłki

………………………………………………………………

Adres e-mail

………………………………………………………………

Telefon

…………………………………………………………………………..

Nazwa sprzedawcy

…………………………………………………………………………..

Adres sprzedawcy

REKLAMACJA

 

W dniu ........................... nabyłem/am........................................................................nr zamówienia......................................, nr dokumentu sprzedaży…………………………………………………..

W okresie ..............................................................................................................stwierdziłem/am niezgodność

polegającą na................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176),

proszę o:

- wymianę na nowy*

- zwrot kosztów zakupu*

 

 

……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta

* wybór roszczenia należy do konsumenta. W przypadku zgłoszenia reklamacji konsument może wybrać albo roszczenie o zwrot kosztów zakupu albo roszczenie o wymianę rzeczy na nową.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Medcervin Sp. z o.o.

ul. Klecińska 125

54-413 Wrocław
kontakt@e-revitacell.pl

 

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.

2.

3.

 

 

-    Data odbioru:

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

-    Adres konsumenta(-ów)


……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

-    Data

 

* niepotrzebne skreślić

Promocje
Zestaw Face Complete
Zestaw Face Complete
533,00 zł 342,00 zł
szt.
Zestaw Face and Eyelashes
Zestaw Face and Eyelashes
573,00 zł 373,00 zł
szt.
Zestaw  domowe SPA
Zestaw domowe SPA
817,00 zł 424,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl